Вие сте преводач, дубльор, специалист по маркетинг или просто YouTube-р и вашата страст са приказките?

Искате да видите и чуете приказките ни на чужд език?

Ако сте отговорили на двата въпроса с ДА? Tогава нека поработим заедно!

Пишете ни наofficial@youpluswe.com и с удоволствие ще обсъдим с вас как можем заедно да направим нашите приказки достъпни за повече деца по света.