Гледайте приказката във YouTube

Гледайте всички приказки в мобилното ни приложение

windows
icon_app

Приказки с ДжиДжи

Мобилно приложение за детски приказки

  • Над 50 от любимите ви приказки и басни
  • Запознайте се с ДжиДжи – папагалчето, което знае всички приказки
  • Красиви илюстрации и професионален дублаж
  • Открийте поуката от всяка история и научете ценни уроци за живота
  • Играйте забавни игри с приказни герои
  • Без банери, реклами или каквото и да е неподходящо съдържание
  • Чудесно помагало за тези, които се учат да четат

Прочетете приказката

Живяла някога една вдовица, която имала две дъщери. По-голямата така приличала на майка си по нрав и в лицето, че който я видел, като че ли виждал майка й. И двете били толкова неприятни, горделиви, че никой не можел да живее с тях.

По-малката била добра и скромна като баща си, при това и невиждана красавица. Понеже човек винаги обича този, с когото си прилича, майката безумно обичала по-голямата си дъщеря, а ужасно мразела по-малката.Нещастното момиче трябвало да яде сама в кухнята и непрекъснато да работи.

Между другата домакинска работа, която вършело, трябвало по два пъти на ден да ходи с една голяма стомна за вода, и то много надалеч. Един ден, като било на извора, дошла при него една бедна жена и го помолила да й даде да пийне водица.

- На драго сърце, майчице - казало хубавото момиче и веднага изляло стомната си, наляло вода от най-хубавото място на извора, подало й я, като постоянно придържало съда, за да може жената да пие по-лесно.

Тя не знаела, че жената всъщност била вълшебница, преобразила се на бедна селянка, за да види докъде ще стигне добротата на девойката. След като утолила жаждата си, й казала: - Ти си толкова хубава, добра и вежлива, че ми се иска да те възнаградя. Нека при всяка дума, която изречеш, от устата ти да пада цвете или скъпоценен камък.

Когато момичето се върнало вкъщи, майка му се скарала, че си идва много късно от извора. - Прощавай, майко, че толкова се забавих - отговорило клетото момиче и казало тези думи, от устата му паднали две рози, два бисера и два големи диаманта.

- Какво виждам? - извикала майката смаяна. - Като че ли от устата й падат бисери и диаманти! Какво значи това, дъще? - тя за първи път я нарекла „дъще“. Горкото дете й разказало чистосърдечно всичко, което й се случило, а през това време от устата му нападали безброй диаманти.

- Щом е тъй - казала майката, - тогава да изпратя там и моята дъщеря. - Ела, Хилда, и виж какво пада от устата на сестра ти, когато говори. Нима не ти се иска да имаш и ти такава дарба? Ще трябва само да отидеш да налееш вода от извора и щом някоя бедна жена ти поиска да пие, най-учтиво да й подадеш стомната.

- Притрябвало ми е да ходя по изворите! - отвърнало грубото момиче. - Аз настоявам да отидеш, и то веднага! - извикала майка й.

Хилда взела най-хубавия сребърен съд, който имали вкъщи, и отишла, но през всичкото време все мърморела. Едва стигнала до извора, и откъм гората се задала великолепно облечена жена. Това била същата вълшебница, която се явила на сестра й, но този път взела образа и дрехите на принцеса, за да види докъде ще стигне неучтивостта на това момиче. Тя се приближила и й поискала да пие вода.

- Да не съм дошла тук да те поя! - й отвърнала грубата горделивка. - Като искаш да пиеш вода, пий от извора.

- Ти не си много учтива - отвърнала вълшебницата, без да се гневи. - Щом си толкова неуслужлива, нека при всяка дума, която изречеш, от устата ти да пада змия или жаба.

Щом майката зърнала отдалеч дъщеря си, се провикнала: - Е, какво стана, дъще? - Какво искаш да стане, мамо? - отговорила грубиянката и от устата й паднали две пепелянки и две жаби.

- Боже мой! - извикала майката. - Какво виждам? Сестра ти е виновна за това нещастнице, но тя скъпо ще ми плати! - ала горкото момиче като чуло тези думи избягало и се скрило в близката гора.

Царският син, който се връщал от лов, срещнал девойката и като я видял толкова красива, попитал я какво прави съвсем сама в гората и защо плаче. - О, господине! Майка ми ме изгони от вкъщи! - проплакала тя. Принцът като видял, че от устата й падали бисери и диаманти всеки път като си отвори устата, я помолил да му каже откъде има тази дарба и момичето му разказало всичко.

Царският син се влюбил в нейния топъл глас и красиво лице. А като разбрал и какво добро сърце има, мигом й предложил да се омъжи за него. Тя се съгласила и заживяли дълъг и щастлив живот в замъка.

А сестра й станала толкова омразна, че дори собствената й майка не могла повече да я търпи и я изгонила от къщи.